Kristína Hejlková

Kontakt

Adresa:

České Budějovice

Můžete mi napsat:

Email: Kristina Hejlková

Hezky zpívá Věra Nováková:

Email: Věra Nováková

S technickou úpravou hudby pomáhal Miroslav Hrdina:

Email: Miroslav Hrdina

Stránky spáchal © František Petrouš